Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na Podporu výuky plavání vyhlášeném MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

VÝSLEDKY PROGRAMU PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZŠ V ROCE 2020

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2020 (na období září-prosinec a ex-post leden-červen 2020).

Finanční prostředky školy obdrží prostřednictvím kraje, církevní školy přímo od MŠMT, v průběhu měsíce září 2020.

dne 8.9.2020

Projekty VII. etapy zhodnoceny

Všechny projekty ze VII. etapy (období září – prosinec 2020 a ex-post období leden – červen 2020) byly zhodnoceny.

Školy, jejíž projekty jsou ve stavu „formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“  (a uvedly nenulovou hodnotu pole "celkový počet reálně najetých kilometrů") budou podpořeny.

Zveřejnění výsledků bude uvedeno zde a na webových stránkách MŠMT po nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca do 15. září 2020).

Finanční prostředky školy obdrží prostřednictvím kraje, církevní školy přímo od MŠMT, v průběhu měsíce září 2020.

dne 3.9.2020

Informace pro základní a církevní školy k VII. etapě rozvojového programu na Podporu výuky plavání v základních školách v roce 2020 (období září – prosinec 2020 a ex-post období leden – červen 2020):

Podklady pro žádost s přílohou měly být zadány do systému v termínu od 28. 5. 2020 do 18. 6. 2020. Po tomto termínu se webová aplikace uzavře a již není možné podklady pro žádost do systému vkládat.

dne 19.6.2020

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2020 (VII. etapa na období září-prosinec a ex-post na období leden-červen)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a ex-post období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 sedmou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Systém pro podávání žádostí v této etapě je otevřen od 28.5. do 18.6.2020.

Stručný metodický pokyn k vyplňování formuláře naleznete zde

DŮLEŽITÉ: Do formuláře pro období leden-červen (bývalá VI. etapa) i do formuláře pro období září-prosinec je potřeba vložit čestné prohlášení z aktuální výzvy (VII. etapa). Výzva pro VII. etapu se totiž vztahuje na celý rok 2020.

 

Čestné prohlášení ke stažení: ve formátu DOCX, nebo PDF

dne 27.5.2020

Zastavení VI. etapy RP Podpora výuky plavání

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 bylo zakázáno s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při akcích pořádaných těmito školami.

Na základě výše uvedeného MŠMT rozhodlo o zastavení řízení v rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“.

Rozvojový program bude vyhlášen na další období (září – prosince 2020), s tím, že školy (respektive kraje) budou mít možnost požádat současně ex-post o finanční prostředky, které skutečně uhradily v daném programu za období leden – červen 2020. Vyhlášení další etapy se předpokládá v průběhu měsíce května – června 2020.

 

dne 8.4.2020

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat. V případě potíží využijte tlačítko "Potřebuji pomoc".

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy