Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na Podporu výuky plavání vyhlášeném MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (II. etapa)

Dobrý den,

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa). Seznam podpořených projektů rozdělený podle krajů si můžete ve formě tabulky stáhnout na této adrese.

dne 11.1.2018

Závěrečná zpráva

Závěrečné zprávy z I. etapy rozvojového programu pro podporu plavání v ZŠ budete moci vkládat do systému od 1.1.2018 do 15.2.2018.

Postup vkládání je zveřejněn v kapitole METODIKA | KE STAŽENÍ.

Závěrečnou zprávu projektů II. etapy nyní NEVKLÁDEJTE.

dne 23.11.2017

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2018 (II. etapa)

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018  druhou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.
 
Registrace do systému je možná kdykoliv (zde), podávání žádostí je otevřeno od 9. října 2017.
 
Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017.
 
Text vyhlášení a další informace k programu jsou k dispozici na těchto internetových stránkách.
dne 22.9.2017

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2017 (I. etapa)

Dobrý den,

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa). Seznam podpořených projektů rozdělený podle krajů si můžete ve formě tabulky stáhnout na této adrese.

dne 31.8.2017

Informace pro žadatele o Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách http://is-plavani.msmt.cz.

V případě problémů s registrací do elektronického systému nebo zobrazením stránky doporučujeme použít jiný prohlížeč nebo jeho novější verzi.

V systému se bude škola nejprve registrovat. Na uvedený e-mail kontaktní osoby budou doručeny přihlašovací údaje do systému – uživatelské jméno a heslo. Po přihlášení bude škola vyzvána k doplnění, resp. aktualizaci údajů o škole a tyto údaje se následně vyplní do podkladů pro žádost školy.

Po vyplnění podkladů pro žádost škola vygeneruje čestné prohlášení, týkající se podrobností k podkladům pro žádost o dotaci, čestné prohlášení vytiskne a vyplněné, podepsané a orazítkované připojí v PDF formě k podkladům pro žádost na uvedeném místě v systému.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost jsou otevřeny od 22. května 2017.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. června 2017 včetně.

Přečtěte si metodiku k žádostem na stránkách MŠMT.

K registraci a vyplňování žádosti se inspirujte prezentací na této adrese.

dne 30.3.2017

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy