Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (V. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (V. etapa - období září-prosinec 2019).

 

dne 4.9.2019

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019 (V. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

dne 15.5.2019

Závěrečná zpráva - IV etapa

Systém is-plavani bude zpřístupněn pro vkládání závěrečné zprávy z IV etapy podpory výuky plavání v červnu 2019.

Uživatelům systému bude na adresu uvedenou v nastavení organizace zaslán email s výzvou. Závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři (příloha č. 11 vyhlášení) je potřeba nahrát do systému do 31.8.2019 (dle Čl. 12 Vyhlášení RP)

dne 16.4.2019

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa - období leden-červen 2019).

Seznam obsahuje obecní/krajské a soukromé školy. Výsledky podpory církevních škol budou zveřejněny později.

dne 14.2.2019

Výsledky rozvojového programu IV. etapy Podpory výuky plavání

Pravděpodobný termín zveřejnění výsledků IV. etapy Rozvojového programu Podpory výuky plavání je 14.2.2019. Výsledky budou zveřejněny zde a na stránkách MŠMT v sekci základní vzdělání.

dne 8.1.2019

Závěrečná zpráva - III. etapa

Formulář závěrečné zprávy pro III. etapu programu Podpory výuky plavání naleznete zde.

Připomínáme, že dle vyhlášení rozvojového programu (Čl. 12.,odst.7) je ZŠ povinna vložit do systému is-plavani Závěrečnou zprávu z III. kola podpory výuky plavání na předepsaném formuláři do 15.2.2019!

dne 29.11.2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 a na základě § 163 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
 
Podávání žádostí je možné do 14.11.2018
 
dne 17.10.2018

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa - období září-prosinec 2018)

dne 11.9.2018

Závěrečná zpráva - II. etapa

Formulář závěrečné zprávy pro II. etapu programu Podpory výuky plavání naleznete zde

dne 29.8.2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2018 (III. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018  třetí etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. června 2018.

dne 22.5.2018

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (II. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

dne 11.1.2018

Závěrečná zpráva - I. etapa

Závěrečné zprávy z I. etapy rozvojového programu pro podporu plavání v ZŠ budete moci vkládat do systému od 1.1.2018 do 15.2.2018.

 

dne 23.11.2017

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2018 (II. etapa)

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018  druhou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
 
dne 22.9.2017

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2017 (I. etapa)

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2017 (I. etapa) 

dne 31.8.2017

Informace pro žadatele o Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách http://is-plavani.msmt.cz.

V případě problémů s registrací do elektronického systému nebo zobrazením stránky doporučujeme použít jiný prohlížeč nebo jeho novější verzi.

V systému se bude škola nejprve registrovat. Na uvedený e-mail kontaktní osoby budou doručeny přihlašovací údaje do systému – uživatelské jméno a heslo. Po přihlášení bude škola vyzvána k doplnění, resp. aktualizaci údajů o škole a tyto údaje se následně vyplní do podkladů pro žádost školy.

Po vyplnění podkladů pro žádost škola vygeneruje čestné prohlášení, týkající se podrobností k podkladům pro žádost o dotaci, čestné prohlášení vytiskne a vyplněné, podepsané a orazítkované připojí v PDF formě k podkladům pro žádost na uvedeném místě v systému.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost jsou otevřeny od 22. května 2017.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. června 2017 včetně.

Přečtěte si metodiku k žádostem na stránkách MŠMT.

K registraci a vyplňování žádosti se inspirujte prezentací na této adrese.

dne 30.3.2017

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat. V případě potíží využijte tlačítko "Potřebuji pomoc".

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy