Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Vyhlášení další etapy

Na základě novely školského zákona (zákonem č. 284/2020 Sb.) již nebude možné ze státního rozpočtu poskytovat finanční prostředky na pokusná ověřování a rozvojového programy. Další etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání v základních školách proto MŠMT již vyhlašovat nebude. Výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (tedy např. na dopravu do plaveckého bazénu) mohou školy nově hradit z rozpočtu ONIV dle § 160 školského zákona.

dne 5.10.2020

Závěrečná zpráva za poslední etapu rozvojového programu

Termín pro vložení závěrečné zprávy je dle vyhlášení rozvojového programu stanoven do 15. 2. 2021. Webová aplikace IS plavání bude pro podpořené školy otevřena pro tyto účely začátkem roku 2021. O možnosti vložení závěrečné zprávy budou podpořené školy informováni prostřednictvím mailu.

dne 5.10.2020

VÝSLEDKY PROGRAMU PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZŠ V ROCE 2020

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2020 (na období září-prosinec a ex-post leden-červen 2020).

Finanční prostředky školy obdrží prostřednictvím kraje, církevní školy přímo od MŠMT, v průběhu měsíce září 2020.

dne 8.9.2020

Projekty VII. etapy zhodnoceny

Všechny projekty ze VII. etapy (období září – prosinec 2020 a ex-post období leden – červen 2020) byly zhodnoceny.

Školy, jejíž projekty jsou ve stavu „formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“  (a uvedly nenulovou hodnotu pole "celkový počet reálně najetých kilometrů") budou podpořeny.

Zveřejnění výsledků bude uvedeno zde a na webových stránkách MŠMT po nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace (cca do 15. září 2020).

Finanční prostředky školy obdrží prostřednictvím kraje, církevní školy přímo od MŠMT, v průběhu měsíce září 2020.

dne 3.9.2020

Informace pro základní a církevní školy k VII. etapě rozvojového programu na Podporu výuky plavání v základních školách v roce 2020 (období září – prosinec 2020 a ex-post období leden – červen 2020):

Podklady pro žádost s přílohou měly být zadány do systému v termínu od 28. 5. 2020 do 18. 6. 2020. Po tomto termínu se webová aplikace uzavře a již není možné podklady pro žádost do systému vkládat.

dne 19.6.2020

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2020 (VII. etapa na období září-prosinec a ex-post na období leden-červen)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a ex-post období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 sedmou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Systém pro podávání žádostí v této etapě je otevřen od 28.5. do 18.6.2020.

Stručný metodický pokyn k vyplňování formuláře naleznete zde

DŮLEŽITÉ: Do formuláře pro období leden-červen (bývalá VI. etapa) i do formuláře pro období září-prosinec je potřeba vložit čestné prohlášení z aktuální výzvy (VII. etapa). Výzva pro VII. etapu se totiž vztahuje na celý rok 2020.

 

Čestné prohlášení ke stažení: ve formátu DOCX, nebo PDF

dne 27.5.2020

Zastavení VI. etapy RP Podpora výuky plavání

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 bylo zakázáno s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při akcích pořádaných těmito školami.

Na základě výše uvedeného MŠMT rozhodlo o zastavení řízení v rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“.

Rozvojový program bude vyhlášen na další období (září – prosince 2020), s tím, že školy (respektive kraje) budou mít možnost požádat současně ex-post o finanční prostředky, které skutečně uhradily v daném programu za období leden – červen 2020. Vyhlášení další etapy se předpokládá v průběhu měsíce května – června 2020.

 

dne 8.4.2020

Informace k výsledkům VI etapy podpory výuky plavání

Podklady pro žádost, které byly školami zadány prostřednictvím webové aplikace a jsou formálně v pořádku, budou podpořeny na základě žádosti krajských úřadů a hl. města Prahy (dále jen „kraje) a církevních škol. Krajům byly předány podklady pro podání souhrnné žádosti za základní školy. Po zaslání žádostí od krajů rozhodne výběrová komise o přidělení finančních prostředků jednotlivým školám. Následně porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválí požadované finanční prostředky, kraje obdrží rozhodnutí o přidělení dotace a finanční prostředky, které zašlou školám. Dle časového harmonogramu školy obdrží finanční prostředky v průběhu měsíce dubna 2020.

 

dne 26.2.2020

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2020 (VI. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 šestou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 23. ledna 2020.

dne 2.1.2020

Vyhlášení VI. etapy podpory výuky plavání

Omlouváme se za další změnu termínu - vyhlášení VI. etapy RP Podpory výuky plavání na období leden-červen 2020 se nyní předpokládá v průběhu ledna 2020. Prosíme o trpělivost - sledujte tyto stránky.

dne 12.11.2019

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (V. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (V. etapa - období září-prosinec 2019).

 

dne 4.9.2019

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019 (V. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

dne 15.5.2019

Závěrečná zpráva - IV etapa

Systém is-plavani bude zpřístupněn pro vkládání závěrečné zprávy z IV etapy podpory výuky plavání v červnu 2019.

Uživatelům systému bude na adresu uvedenou v nastavení organizace zaslán email s výzvou. Závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři (příloha č. 11 vyhlášení) je potřeba nahrát do systému do 31.8.2019 (dle Čl. 12 Vyhlášení RP)

dne 16.4.2019

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa - období leden-červen 2019).

Seznam obsahuje obecní/krajské a soukromé školy. Výsledky podpory církevních škol budou zveřejněny později.

dne 14.2.2019

Výsledky rozvojového programu IV. etapy Podpory výuky plavání

Pravděpodobný termín zveřejnění výsledků IV. etapy Rozvojového programu Podpory výuky plavání je 14.2.2019. Výsledky budou zveřejněny zde a na stránkách MŠMT v sekci základní vzdělání.

dne 8.1.2019

Závěrečná zpráva - III. etapa

Formulář závěrečné zprávy pro III. etapu programu Podpory výuky plavání naleznete zde.

Připomínáme, že dle vyhlášení rozvojového programu (Čl. 12.,odst.7) je ZŠ povinna vložit do systému is-plavani Závěrečnou zprávu z III. kola podpory výuky plavání na předepsaném formuláři do 15.2.2019!

dne 29.11.2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 a na základě § 163 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
 
Podávání žádostí je možné do 14.11.2018
 
dne 17.10.2018

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (III. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa - období září-prosinec 2018)

dne 11.9.2018

Závěrečná zpráva - II. etapa

Formulář závěrečné zprávy pro II. etapu programu Podpory výuky plavání naleznete zde

dne 29.8.2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2018 (III. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018  třetí etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. června 2018.

dne 22.5.2018

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018 (II. etapa)

MŠMT zveřejnilo výsledky rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

dne 11.1.2018

Závěrečná zpráva - I. etapa

Závěrečné zprávy z I. etapy rozvojového programu pro podporu plavání v ZŠ budete moci vkládat do systému od 1.1.2018 do 15.2.2018.

 

dne 23.11.2017

Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2018 (II. etapa)

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018  druhou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
 
dne 22.9.2017

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2017 (I. etapa)

Výsledky programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2017 (I. etapa) 

dne 31.8.2017

Informace pro žadatele o Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách http://is-plavani.msmt.cz.

V případě problémů s registrací do elektronického systému nebo zobrazením stránky doporučujeme použít jiný prohlížeč nebo jeho novější verzi.

V systému se bude škola nejprve registrovat. Na uvedený e-mail kontaktní osoby budou doručeny přihlašovací údaje do systému – uživatelské jméno a heslo. Po přihlášení bude škola vyzvána k doplnění, resp. aktualizaci údajů o škole a tyto údaje se následně vyplní do podkladů pro žádost školy.

Po vyplnění podkladů pro žádost škola vygeneruje čestné prohlášení, týkající se podrobností k podkladům pro žádost o dotaci, čestné prohlášení vytiskne a vyplněné, podepsané a orazítkované připojí v PDF formě k podkladům pro žádost na uvedeném místě v systému.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost jsou otevřeny od 22. května 2017.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. června 2017 včetně.

Přečtěte si metodiku k žádostem na stránkách MŠMT.

K registraci a vyplňování žádosti se inspirujte prezentací na této adrese.

dne 30.3.2017

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat. V případě potíží využijte tlačítko "Potřebuji pomoc".

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy