Archív aktualit: Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 a na základě § 163 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
 
Podávání žádostí je možné do 14.11.2018
 

Škola předává Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

 
Registrace do systému je možná kdykoliv (zde), podávání žádostí je otevřeno od 17.10. 2018.
 
Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. listopadu 2018.
 
Text vyhlášení a další informace k programu jsou k dispozici na těchto internetových stránkách.
dne 17.10.2018

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat. V případě potíží využijte tlačítko "Potřebuji pomoc".

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy