Archív aktualit: Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2020 (VII. etapa na období září-prosinec a ex-post na období leden-červen)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a ex-post období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 sedmou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Systém pro podávání žádostí v této etapě je otevřen od 28.5. do 18.6.2020.

Stručný metodický pokyn k vyplňování formuláře naleznete zde

DŮLEŽITÉ: Do formuláře pro období leden-červen (bývalá VI. etapa) i do formuláře pro období září-prosinec je potřeba vložit čestné prohlášení z aktuální výzvy (VII. etapa). Výzva pro VII. etapu se totiž vztahuje na celý rok 2020.

 

Čestné prohlášení ke stažení: ve formátu DOCX, nebo PDF

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Sedmá etapa rozvojového programu je určena pro:

  • období září – prosinec 2020
  • a ex-post období leden – červen 2020.

 

Text výzvy, povinné přílohy a další informace naleznete zde

Stručný metodický pokyn k vyplňování formuláře naleznete zde

 

dne 27.5.2020

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat. V případě potíží využijte tlačítko "Potřebuji pomoc".

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy